Catex Textile Catex Textile Catex Textile Catex Textile Catex Textile Catex Textile

Convocare A.G.O.A

Convocare   A.G.O.A

Consiliul de Administratie al S.C. Catex S.A.,inregistrat la O.R.C. sub nr.J51/498/1991,cu sediul in Calarasi,str.Eroilor nr.49,jud.Calarasi,in conformitate cu prevederile Legii 31/1990 republicata privind societatile comerciale convoaca A.G.O.A pentru data de 05.04.2017,pentru toti actionarii inregistrati la data de referinta 04.04.2017,la sediul societatii,la ora 11:00.

Daca la primul termen sedinta nu se tine din lipsa de cvorum,urmatorul termen este 06.04.2017,in acelasi loc,la aceeiasi ora,cu aceeasi data de referinta.

Ordinea de zi:

1  Aprobarea situatiilor financiare anuale si repartizarea profitului,descarcarea de gestiune a administratorilor.

2  Aprobarea plan de investitii 2017

3  Aprobarea plan BVC 2017

 

 

                              Presedinte al Consiliului de Administratie

                                           ec.Andrei Anisoara