Catex Textile Catex Textile Catex Textile Catex Textile Catex Textile Catex Textile

Contact

SECRETARIAT 1

Tel: +40 242 307 307

E-mail: catex@catex.ro

SECRETARIAT 2

Tel: : +40 242 307 300

E-mail: secretariat2@catex.ro

RESURSE UMANE

Mariana Munteanu

Tel: +40 242 307 300-int.118

+40 242 307 308

E-mail: resurse.umane@catex.ro

DEPARTAMENT COMERCIAL

Adriana Nicolescu

Tel: +40 242 307 300-int.141

M: +40 371 303 171

E-mail: marketing@catex.ro

Vladu Livia

Tel: +40 242 307 300, int.141

M: +40 371 303 171

E-mail: vladulivia@catex.ro

Gina Deacu

Tel: +40 242 307 300-int.141

E-mail: gina.deacu@catex.ro

Nicoleta Vlad

Tel: +40 242 307 300-int.141

E-mail: nicoleta.vlad@catex.ro

Mariana Nicolae

Tel: +40 242 307 300-int.140

E-mail: productie1@catex.ro

EXPEDITIE

Mircea Andrei

Tel: +40 242 307 300-int.188 / +40 242 307 342

E-mail: vama@catex.ro

Gabi Nitulescu

Tel: +40 242 307 300-int.188 / +40 242 307 342

E-mail: importexport@catex.ro

DEPOZIT TESATURI

Danut Bogdan

Tel: +40 242 307 300-int.184/ +40 242 307 316

E-mail: depozittesaturi@catex.ro

DEPOZIT PRODUSE FINITE

Mihaela Ionescu

Tel: +40 242 307 300-int.169

DEPOZIT ACCESORII

Florica Ianache

Tel: 40 242 307 300-int. 189

DEPARTAMENT TEHNIC

Serviciul Tehnic

Daniela Popa

Tel: +40 242 307 300-int.105;160 / +40 242 307 309, +40 242 307 310;

Mobil: +40 727 822 469

E-mail: tehnic@catex.ro

Serviciul ONM-Tehnologie

Adriana Belghir

Tel: 40 242 307 300-int.171;

Mobil: +40 727 822 470

E-mail: normare@catex.ro

Atelier Mecano-Energetic

Marian Stoica

Tel: 40 242 307 300-int.154 / +40 242 307 319;

Mobil: +40 733 057 464

E-mail: mecanoenergetic@catex.ro

Danut Cojocea

Tel: 40 242 307 300-int.157

Mobil: +40 727 818 122

E-mail: electro@catex.ro

Sectia 1

Ion Stancu

Tel: +40 242 307 300-int.122;199; +40 242 307 313;

Mobil: +40 733 057 460

E-mail: stancuion@catex.ro

Sectia 2

Vlad Maria

Tel: +40 242 307 300, int.182

Mobil: +40 733 057 4618

E-mail: vladmaria@catex.ro

Sectia 3

Predescu Constantin

Tel: +40 242 307 300, int.185

Mobil: +40 733 257 458

E-mail: predescuconstantin@catex.ro

Sala de croit

Marcela Banica

Tel: +40 242 307 300-int.191 / +40 242 307 317

Mobil: +40 733 057 462;

E-mail: salacroit@catex.ro

DEPARTAMENT ECONOMIC

Contabilitate

Elena Tintea

Tel: +40 242 307 300-int.181

E-mail: elena.tintea@catex.ro

Dorina Radu

Tel: +40 242 307 300-int.181

E-mail: contabilitate@catex.ro


Financiar

Rodica Negretu

Tel: +40 242 307 300-int.133

E-mail: financiar@catex.ro

MANAGER AL SISTEMULUI CALITATII

Vlad Nicoleta

Tel: +40 242 307 300-int.138

E-mail: QAmanager@catex.ro

SERVICIUL CALITATE

Nitu Eugenia

Tel: +40 242 307 300, int.103

Mobil: +40 723 672 535

E-mail: dirprod@catex.ro

SERVICIUL INTERN DE PREVENIRE SI PROTECTIE

Ionel Tudorache

Tel: +40 242 307 300- int.183

M: +40 727 822 341

SERVICIUL PRIVAT PENTRU SITUATII DE URGENTA

Danut Dinescu

Tel: +40 242 307 300 -int.116 / +40 242 307 320

M:+40 723 67 25 35

ADMINISTRATOR IT

Ionut Iacob

Tel: +40 242 307 300 - int.156 / +40 242 307 322

E-mail: it@catex.ro