Catex Textile Catex Textile Catex Textile Catex Textile Catex Textile Catex Textile

Calitate

DECLARAŢIA CONDUCERII ÎN DOMENIUL CALITĂŢII

 

CATEX, in calitate de producator de confectii textile destinate exportului, si-a stabilit o politica in domeniul calitatii.

 

Misiunea  CATEX  este sa realizeze produse a caror calitate sa satisfaca necesitatile si asteptarile clientilor, precum si cerintele legale si de reglementare din domeniu.

 

Pentru a pune in practica aceasta politica, conducerea CATEX  a hotarat implementarea si imbunatatirea  Sistemului de Management al Calitatii in conformitate cu standardul ISO 9001:2015.

 

În scopul creşterii satisfacţiei clienţilor noştri, am stabilit următoarele obiective generale în domeniul calităţii:

  • îmbunătăţirea continuă a calităţii produselor;
  • diversificarea gamei de produse;
  • îmbunătăţirea imaginii;
  • consolidarea si imbunatatirea culturii interne in domeniul calitatii a organizaţiei;
  • asigurarea unui mediu de lucru adecvat, educarea şi motivarea personalului din punct de vedere al dezvoltării, comunicării interne şi cu clienţii, al unei atitudini participative şi cooperante în rezolvarea problemelor.

 

Directorul General  al CATEX  este  angajat personal in transpunerea in practica a politicii in domeniul calitatii prin implementarea, mentinerea in functiune si imbunatatirea continua a  Sistemului de Management al Calitatii prin:

  • comunicarea in cadrul organizatiei a importantei satisfacerii cerintelor clientilor, precum si a cerintelor legale si de reglementare din domeniu;
  • asigurarea adecvarii continue a politicii referitoare la calitate;
  • stabilirea, planificarea si analiza obiectivelor derivate (obiectivelor specifice) din politica referitoare la calitate;
  • conducerea analizelor efectuate de management;
  • asigurarea disponibilitatii resurselor, atat  umane (personal calificat/instruit) cat si materiale (financiare, infrastructura performanta, mediu de lucru adecvat).

 

Prevederile Sistemului de Management al Calitatii sunt prezentate in Manualul de Management al Calitatii- MC 01 si in procedurile aferente si sunt obligatorii, din momentul aprobarii, a fi aplicate la toate nivelele de conducere si de executie din CATEX.

 

Directorul General ca Reprezentant al Managementului pentru Asigurarea Calitatii,  are autoritatea şi responsabilitatea necesara pentru implementarea şi aplicarea cerinţelor din  prezentul manual,  coordonarea şi verificarea activităţii privind Managementul Calităţii desfăşurată de personalul firmei, precum şi pentru actualizarea şi îmbunătăţirea continuă a acestui manual.

 

DIRECTOR GENERAL - Andrei Anisoara


Certificat ISO 9001:2015